Nilsson o. Wallgren jobbar med publika relationer och opinionsbildning. Vi hjälper stora och små företag och organisationer att nå ut med sina budskap och att påverka.OBS! Ny adress. Vi har flyttat in hos StrandbergHaage på Tegnérgatan 34. Välkomna förbi.


 
 
 

Anna Nilsson

0709 371 890
 
David Hulth Wallgren

0733 109 432
Grafisk form & Webbproduktion
Andreas Silva Ordbilder